Tiếp xúc

Tiếp xúc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất cứ điều gì về xét nghiệm PCR hoặc chứng chỉ âm tính. Yêu cầu qua điện thoại hiện không có sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại sau khi bạn nhận được chứng chỉ tiêu cực trong trường hợp có bất kỳ rắc rối nào khi bạn rời Nhật Bản.

LINE liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng LINE bất cứ lúc nào. Nhân viên của chúng tôi sẽ trả lời ngay trong giờ mở cửa. Osaka, Kobe, Nagoya, Okayama và Hiroshima LINE có sẵn vào cuối tuần.

hỏi qua email

Email info@setolabo.jp

Nếu bạn không có LINE, bạn cũng có thể hỏi qua email. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ trả lời rất muộn. Nếu bạn đang vội, xin vui lòng yêu cầu LINE.

>PCR test for international travel

PCR test for international travel

We provide get Valid Format of Certificate of Negative Test Result. You get a negative certificate on the same day at Osaka, Nagoya, Kobe, Hiroshima, Okayama, and Kagawa.

CTR IMG