Chứng chỉ PCR âm tính

Phòng thí nghiệm Setolabo là phòng thí nghiệm được công nhận, được công nhận bởi trung tâm y tế OSAKA, chính phủ OSAKA và được đăng ký tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, NHẬT BẢN. Những người cần chứng nhận âm tính phòng khám đã đăng ký TeCOT cũng có thể làm xét nghiệm PCR tại trung tâm PCR Setolabo.

・Có cùng ngày thi
・Phát hành chứng chỉ phủ định trong cùng một ngày
・Mở mỗi ngày
 
 
 
 

Các loại chứng chỉ phủ định

Có hai loại chứng chỉ phủ định.

Đi du lịch nước ngoài

Đây là chứng chỉ tiêu cực cho việc đi du lịch nước ngoài theo định dạng do từng quốc gia quy định. Giá này bao gồm hỗ trợ cho “cuộc gọi 24 giờ” sau khi bạn nhận được chứng chỉ phủ định của mình. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào tại sân bay, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn. Giá này cũng bao gồm phí bác sĩ của tổ chức y tế liên kết trong trường hợp khẩn cấp.

DU LỊCH NƯỚC NGOÀI (đã bao gồm thuế) 13.200 JPY

Để sử dụng hàng ngày

Định dạng này là của một phòng thí nghiệm được công nhận (phòng thí nghiệm Setolabo), được công nhận bởi trung tâm y tế OSAKA, chính phủ OSAKA và được đăng ký tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, NHẬT BẢN. Định dạng này tốt cho việc nộp hồ sơ công ty của bạn, v.v. Định dạng này không phải lúc nào cũng phù hợp cho việc đi du lịch nước ngoài. Nếu bạn đi nước ngoài, xin vui lòng chọn một trong những khác.

Để sử dụng hàng ngày (đã bao gồm thuế) 3,300 JPY

Cách lấy chứng chỉ phủ định

①Kiểm tra kết quả thử nghiệm của bạn
Vui lòng tìm số kiểu máy của bạn từ trang web Setolabo. Có một liên kết bên dưới.

Kết quả kiểm tra PCR

② Áp dụng chứng chỉ phủ định PCR
Vui lòng làm theo câu hỏi và áp dụng chứng chỉ phủ định COVID-19.

Áp dụng chứng chỉ phủ định

>PCR test for international travel

PCR test for international travel

We provide get Valid Format of Certificate of Negative Test Result. You get a negative certificate on the same day at Osaka, Nagoya, Kobe, Hiroshima, Okayama, and Kagawa.

CTR IMG