Trung tâm PCR ở NHẬT BẢN

Có 9 trung tâm PCR ở JAPAN, Nagoya, Osaka, Kobe, Okayama, Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Kochi và Ehime. Vui lòng đặt trước và nhận xét nghiệm PCR ở mỗi trang web.

Trung tâm Du lịch PCR Quốc tế


・Trung tâm Du lịch PCR Quốc tế Kansai được đặt tại Trung tâm PCR Osaka.

・Trung tâm du lịch PCR quốc tế Trung Nhật nằm ở trung tâm PCR Nagoya.

>PCR test for international travel

PCR test for international travel

We provide get Valid Format of Certificate of Negative Test Result. You get a negative certificate on the same day at Osaka, Nagoya, Kobe, Hiroshima, Okayama, and Kagawa.

CTR IMG