Phí xét nghệm

Phí xét nghệm

COVID-19 PCR test only

NAME:COVID-19 PCR test
PRICE:Prepaid 5,500JPY, but CASH 6,000JPY (Tax included)
SERVICE:COVID-19 RT-PCR test only

Travel PCR package (with TRAVEL Negative certificate)

NAME:Travel PCR package
PRICE:Prepaid 18,700JPY, but CASH 20,000JPY (Tax included)
SERVICE:COVID-19 PCR test +  Negative certificate for Travel overseas + support call service in emergency

PCR package (with Negative certificate)

NAME:PCR package payment
PRICE:Prepaid 8,800JPY, but but 10,000JPY (Tax included)
SERVICE:COVID-19 PCR test +  Negative certificate (NOT suit for GOING OVERSEAS)

Phương thức thanh toán

Tiền mặt * hoặc thẻ tín dụng (thanh toán trước qua Paypal)

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán là thẻ tín dụng (trả trước Paypal), tiền mặt và tiền điện tử (Paypal).

Khách hàng thanh toán trước qua thẻ tín dụng (trả trước Paypal)

Sau khi đặt lịch, bạn sẽ nhận được email xác nhận, ở đó có đường link thanh toán
*Lưu ý bạn không thể sử dụng thẻ tín dụng ở trung tâm, đừng quên thanh toán trước khi đến

Thanh toán bằng tiền mặt

CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THAY ĐỔI !! Vui lòng chuẩn bị sẵn số lượng chính xác.

>PCR test for international travel

PCR test for international travel

We provide get Valid Format of Certificate of Negative Test Result. You get a negative certificate on the same day at Osaka, Nagoya, Kobe, Hiroshima, Okayama, and Kagawa.

CTR IMG