SEARCH

「広島」の検索結果2件

Trung tâm PCR Hiroshima

Trung tâm PCR Hiroshima Trung tâm PCR Hiroshima chỉ là một trung tâm PCR mà bạn nhận được kết quả vào cùng ngày ở Hiroshima. Trong trường hợp dương tính với COVID-19, chúng tôi báo cáo ngay cho trung tâm y tế thông qua các tổ chức y tế trực thuộc của chúng tôi.Có “trung tâm du lịch Hiroshima PCR” ở trung tâm PCR Hiroshima. Bạn có thể nhận được chứng chỉ âm khi bạn ra nước ngoài. Sau khi làm bài kiểm tra PCR, bạn có thể nhận chứng chỉ âm bản PDF tại Sân bay Quốc tế Kansai hoặc Sân bay Quốc tế Narita qua email. Giờ kinh doanh Hằng ngày 8:00~11:00 Thời gian nhận kết quả và thời gian nhận chứng chỉ Thời gian nhận chứng chỉ phụ thuộc vào thời gian bạn thực hiện xét nghiệm. Tôi có thể thực hiện xét nghiệm PCR vào mấy […]

toppage Vietnam

Setolabo Facebook page Facebook Đặt lịch xét nghiệm PCR trước khi đến trung tâm. Đặt lịch theo đường link dưới đây TOPIC PCR for Vietnam Vietnam does not need PCR test for entry on 15th May. Trung tâm PCR Setolabo Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Setrabo hoạt động như một phòng thí nghiệm kiểm tra vệ sinh đã được đăng ký nhà nước sau khi thực hiện các quy trình tạo sổ cái và sổ cái tiêu chuẩn và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Trung tâm Y tế Công cộng, bao gồm cả kiểm tra.95% các xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Setolabo là các xét nghiệm do chính phủ yêu cầu. Đặt trước 3 ngày※Lưu ý: lịch xét nghiệm chỉ mở đặt trước 3 ngày ( kể từ ngày xét nghiệm của bạn) Bạn có thể đặt chỗ […]

>PCR test for international travel

PCR test for international travel

We provide get Valid Format of Certificate of Negative Test Result. You get a negative certificate on the same day at Osaka, Nagoya, Kobe, Hiroshima, Okayama, and Kagawa.

CTR IMG